- Informatie voor diabetespatiënten

Informatie voor Diabetespatiënten

U kunt als diabetespatiënt in bepaalde gevallen een vergoeding krijgen voor uw pedicurebehandeling door uw zorgverzekeraar.

Vanaf 1 januari 2022/2022 gelden de onderstaande regels vastgesteld door de Diabetes Ketenzorg West-Frieland na onderhandeling met de zorgverzekeraar.

Door uw praktijkondersteuner van uw huisarts of door de podotherapeut zult u een onderzoek krijgen. Hierbij zal de voetentest worden uitgevoerd, de Screening.

Na dit onderzoek zal een Sim classificatie met zorgprofiel worden vastgesteld. Dit geeft het risico aan dat u als diabetes patiënt heeft op het ontstaan van diabetische voetulcera. Doelstelling van de ketenzorg en verwijzing naar een pedicure is het voorkomen van diabetische voetulcera en het signaleren van bijzonderheden die bijdragen in het ontstaan van dit ernstige probleem.

                                               Vergoeding pedicure

De vergoeding krijgt u alleen bij een pedicure die onder contract is bij de podotherapeut. Ik ben sinds 1 januar 2022 niet meer hierbij aangesloten maar wel gediplomeerd deze clienten te kunnen behandelen.

Patiënten die in dit profiel geen vergoeding ontvangen kunnen mogelijk via een aanvullende verzekering declareren, dit is afhankelijk van uw afgesloten polis. De declaratie zal dan door uzelf geregeld moeten worden door middel van een factuur met alle gegevens aangeleverd door de pedicure.