- Informatie voor diabetespatiënten

Informatie voor Diabetespatiënten

U kunt als diabetespatiënt in bepaalde gevallen een vergoeding krijgen voor uw pedicurebehandeling door uw zorgverzekeraar.

Vanaf 1 januari 2018/2019 gelden de onderstaande regels vastgesteld door de diabetes Ketenzorg West-Frieland na onderhandeling met de zorgverzekeraar.

Na doorverwijzing van uw huisarts of praktijkondersteunende zult u bij Ketenzorg West-Friesland  jaarlijks (indien nodig 2 à 3 maal) een compleet onderzoek krijgen. Hierbij zullen uw bloedsuiker, bloeddruk, hartfilmpje, ogentest, gewicht, etc. aan de orde komen. Ook zal de voetentest worden uitgevoerd, de Screening.

Na al deze onderzoeken zal een Simm's classificatie met zorgprofiel worden vastgesteld door de diabetisch verpleegkundige. Dit geeft het risico aan dat u als diabetes patiënt heeft op het ontstaan van diabetische voetulcera. Doelstelling van de ketenzorg en verwijzing naar een pedicure is het voorkomen van diabetische voetulcera en het signaleren van bijzonderheden die bijdragen in het ontstaan van dit ernstige probleem.

                                               Vergoeding pedicure

Simm's 0 Zorgprofiel -       Geen basisvergoeding

Simm's 1 Zorgprofiel 1      Geen basisvergoeding (Mogelijkheid aanvullende verzekering)

Simm's 1 Zorgprofiel 2      1 tot max.   5 behandelingen

Simm's 2 Zorgprofiel 2      1 tot max.   6 behandelingen

Simm's 2 Zorgprofiel 3      1 tot max.   7 behandelingen

Simm's 2 Zorgprofiel 4      1 tot max. 10 behandelingen 

Simm's 3 Zorgprofiel 4      1 tot max. 10 behandelingen

Actief ulcus                           Ulcusbehandeling Podotherapeut   

Extra behandelingen en aanvullende voetzorg zijn voor eigen rekening.

Patiënten die in dit profiel geen vergoeding ontvangen kunnen mogelijk via een aanvullende verzekering declareren, dit is afhankelijk van uw afgesloten polis. De declaratie zal dan door uzelf geregeld moeten worden door middel van een factuur met alle gegevens aangeleverd door de pedicure.